Δημοσθένης Μανουσάκης

Δημοσθένης Μανουσάκης

Το 2002 μετεγγραφή του Δημοσθένη Μανουσάκη από το Αιγάλεω στην Χαλκηδόνα.